Nr. crt.

Tip client

Domeniu de activitate

Identificare

Acte necesare

1

Societate Comerciala

S.A., S.R.L., S.N.C., societate in comandita simpla, societate in comandita pe actiuni, companii nationale, regii autonome

- C.U.I. sau cod fiscal

-C.U.I. sau cod fiscal in original.
-C.U.I. sau cod fiscal in copie
-certificat inmatriculare O.N.R.C. in original
-certificat inmatriculare O.N.R.C. in copie
-imputernicire a delegatului
-originalul actului de identitate al delegatului
-copie a actului de identitate al delegatului.

2

Sucursala a unei societati comerciale

.

- C.U.I. sau cod fiscal al sucursalei sau al societatii mama.

-C.U.I. sau cod fiscal in original al sucursalei(daca este cazul)
-C.U.I. sau cod fiscal in copie al sucursalei (daca este cazul)
-C.U.I. sau cod fiscal in copie al societatii-mama.
-certificat inmatriculare O.N.R.C. in copie al societatii-mama.
-imputernicire a delegatului
-copie a actului de identitate a delegatului
-imputernicire pentru sucursala de la societatea mama pentru achizitia de formulare.

3

 

Punct de lucru

Idem sucursala

Idem sucursala

4

Persoana fizica autorizata

Auditor financiar

Carnet de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania
-CNP

-copie a carnetului de auditor financiar, paginile cu numele si prenumele si stampila
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate

5

Persoana fizica autorizata

Expert criminalist

-Carnet de expert criminalist
-CNP

-copie a carnetului de expert criminalist, paginile cu numele si prenumele si stampila
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate

6

Persoana fizica autorizata

Expert tehnic judiciar

-Legitimatie de expert tehnic judiciar
-CNP

-copie a legitimatiei de expert tehnic judiciar, paginile cu numele si prenumele si stampila
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate

7

Persoana fizica autorizata

Expert tehnic Judiciar-SPECIALIST

-Instiintare de expert tehnic judiciar-Specialist
-CNP

-copie a instiintarii de expert tehnic judiciar-SPECIALIST
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

8

Persoana fizica autorizata

Medic-LIBERA PRACTICA

-autorizatie de libera practica
-CNP

-copie a Autorizatiei de libera practica eliberata de Directia de Sanatate Publica
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

9

Persoana fizica autorizata

Medic-MEDIC DE FAMILIE

-Autorizatie de libera practica
-Contract pentru prestari de servicii medicale
-Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale
-CNP

-copie a Autorizatiei de libera practica eliberata de Directia de Sanatate Publica
-copie a Certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate

10

Societate civila medicala

Medici asocati prin statutul societatii

-Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale
-Statutul societatii

-Copie a Certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate
-imputernicire pentru delegat din partea reprezentantului societatii civile.

11

Persoana fizica autorizata

Traducator

-Autorizatie eliberata de Ministerul Justitiei
-Directia de publicitate imobiliara si notari publici
-CNP

-copie a Autorizatiei eliberata de Ministerul Justitiei-Directia de publicitate imobiliara si notari publici.
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

12

Persoana fizica autorizata

Comerciant persoana fizica

-Autorizatie eliberata de primaria de domiciliu
-Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului cu codul unic de inregistrare(CNP)

-copie a Autorizatiei eliberata de primaria de domiciliu.
-originalul certificatului de inregistrare la O.N.R.C.
-copia certificatului de inregistrare la O.N.R.C.
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

13

Persoana fizica autorizata

Expert cadastral

-certificat de autorizare eliberat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Catografie
-CNP

-copie a Certificatului de autorizare eliberat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

14

Persoana fizica autorizata

Expert contabil

-Carnet eliberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati(CECCAR)
-CNP

-copie a Carnetului liberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati(CECCAR), paginile cu numele si prenumele si stampila.
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

15

Persoana fizica autorizata

Contabil autorizat

-Carnet eliberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati(CECCAR)
-CNP

-copie a Carnetului liberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati(CECCAR), paginile cu numele si prenumele si stampila.
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

16

Persoana fizica autorizata

Arhitect

-Dovada de inregistrare la Ordinul arhitectilor din Romania
-CNP

-copia dovezii de inregistrare la Ordinul Arhitectilor din Romania
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

17

Persoana fizica autorizata

Avocat

-Decizia de primire intr-un Barou de Avocati
-CNP

-copia deciziei de primire intr-un Barou de Avocatura
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.
-carnet de identitate pentru avocat-original

18

Persoana fizica autorizata

Inchiriere imobil

CNP

-contractul de inchiriere vizat de administratia fiscala - in original
-contractul de inchiriere vizat de administratia fiscala - in copie.
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

19

Persoana fizica(altele decat cele explicitate)

Diverse

-CNP

-NIF(nr.de inregistrare fiscala)

-documentul care atesta calitatea de persoana fizica autorizata(original si copie)
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

20

Persoana fizica autorizata

Contracte(contract de mandat, comision, agent, etc)

-CNP

-contractul vizat de administratia fiscala - in original
-contractul vizat de administratia fiscala - in copie.
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

21

Societati civile profesionale de avocati

Avocatura

-Decizia de infiintare de la un Barou de Avocati
-Cod de inregistrare fiscala

-copia deciziei de infiintare de la un Barou de Avocati
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

22

Cabinete asociate de avocatura

Avocatura

-Decizia de infiintare de la un Barou de Avocati
-Cod de inregistrare fiscala

-copia deciziei de infiintare de la un Barou de Avocati
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

23

Fundatii

Activitate fara scop patrimonial

-Sentinta civila privind admiterea inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
-Cod de inregistrare fiscala

-copia Sentintei Civile privind admiterea inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
-originalul codului de inregistrare fiscala
-copia codului de inregistrare fiscala
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

24

Asociatii

Activitate fara scop patrimonial

-Sentinta civila privind admiterea inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
-Cod de inregistrare fiscala

-copia Sentintei Civile privind admiterea inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
-originalul codului de inregistrare fiscala
-copia codului de inregistrare fiscala
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

25

Institutii Publice

Activitate in scop public (organisme ale administratiei centrale si locale, institutii subordonate din teritoriu - cultura, invatamant, aparare, sanatate, aparare etc.), servicii publice de specialitate ale organelor administrative centrale si locale.

-Actul normativ care prevede instiintarea institutiei publice. -Decizia administrativa care prevede instiintarea institutiei publice a organului ierarhic superior.
-Codul de inregistrare fiscala

-copia actului normativ care prevede infiintarea institutiei din Monitorul Oficial(daca este cazul) -copia Deciziei administrative care prevede instiintarea institutiei publice a organului ierarhic superior.
-copia codului de inregistrare fiscala
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

26

Asociatii de proprietari

Administrarea imobilelor

-Hotarare judecatoreasca de infiintare
-Codul de inregistrare fiscala

-copia Hotararii judecatoresti de infiintare
-originalul codului de inregistrare fiscala
-copia codului de inregistrare fiscala
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

27

Birouri notariale

Activitate notariala

-Ordinul de numire ca notar al Ministerului Justitiei pentru notarul public sau pentru notarii care sunt asociati. –Certificatul de inregistrare la Curtea de apel a biroului

-copia Ordinului de numire ca notar
-copia Certificatului de inregistrare la Curtea de Apel
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

28

Asociatii Familiale

Activitate Economica

C.U.I. sau cod fiscal

-C.U.I. sau cod fiscal in original
-C.U.I. sau cod fiscal in copie
-certificat inmatriculare O.N.R.C. in original. -certificat inmatriculare O.N.R.C. in copie
-imputernicire a delegatului
-originalul actului de identitate al delegatului.
-copie a actului de identitate al delegatului.

29

Persoana fizica autorizata

Lichidator autorizat

-Autorizare eliberata de Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare
-CNP

-copie actului de lichidator autorizat
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

30

Persoana fizica autorizata

Evaluator autorizat

-Carnet de evaluator autorizat eliberat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania(ANEVAR)
-Autorizatie de evaluator autorizat eliberata de ANEVAR.
–CNP

-copie a carnetului de evaluator autorizat, paginile cu numele si prenumele si stampila.
-copia autorizatiei de evaluator autorizat eliberata de ANEVAR
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.

31

Persoana fizica autorizata

Executor judecatoresc

-Ordinul de numire ca executor judecatoresc al Ministerului Justitiei pentru executor sau pentru executorii care sunt asociati
-Certificatul de inregistrare la Curtea de Apel

-copia Ordinului de numire ca executor
-copia certificatului de inregistrare la Curtea de Apel
-copie a actului de identitate
-originalul actului de identitate.